Archives

Tunes en jingles: hoe zit het met de auteursrechten?

Afbeelding: Private Kitchen

31.05.2024 – “Honderden tunes en jingles staan bij de Buma op naam van enkele omroepdirecteuren. De directeur verklaart componist te zijn terwijl hij of zij het niet is. Maar als de echte componist daar nooit over klaagt bij Buma of Het College van Toezicht Auteursrechten gebeurt er niets. Kennelijk is de tune en jingle praktijk ook in de huidige vorm te lucratief voor componisten om te klagen en/of is de angst geen werk meer te krijgen te groot.”

Dit zijn zinnen uit een artikel van advocaat Dirk Visser getiteld “Tunes & jingles; De contractspraktijk bij herkenningsmelodieën van omroepen”. Dirk Visser is van advocatenkantoor Visser Schaap & Kreijger, en gespecialiseerd in intellectuele eigendom, media en mededinging. Nog nooit is zo duidelijk openbaar te lezen hoe het zit met de auteursrechten rond jingles en tunes.

Afbeelding van website Visser Schaap & Kreijger

De contractspraktijk van tunes en jingles is al jaren omstreden en in nevelen gehuld, schrijft Visser verder. “Wat is deze praktijk precies? Is deze praktijk in strijd met het auteurscontractenrecht of de Wet toezicht? Is de uit deze praktijk voortvloeiende verdeling van gelden (on)wenselijk? Is het aannemelijk of wenselijk dat deze praktijk gaat veranderen?”

Een willekeurig voorbeeld van de Buma Titelcatalogus: oud-directeur Jan Willem Brüggenwirth van Radio 538 is hier op papier de componist van een aantal jingles.

Omroepen vinden dat zij te veel betalen voor het uitzenden van hun ‘eigen’ herkenningsmelodieën en dat zij linksom of rechtsom minder zouden moeten betalen of geld terug moeten krijgen. Een ontwikkeling in de toekomst kan zijn dat omroepen steeds meer gebruik gaan maken van buitenlandse muziekleveranciers die niet bij BumaStemra zijn aangesloten en waarmee rechtstreeks wordt afgerekend. Ook is denkbaar dat gebruik gemaakt gaat worden van door AI gegenereerde muziek. Het lijkt erop dat de huidige praktijk door alle partijen, deels knarsetandend, wordt geaccepteerd en dat momenteel niemand een betere oplossing weet. Leven als ‘Gort in Frankrijk’ is er niet meer bij, maar er zijn kennelijk genoeg componisten die onder de huidige, juridisch discutabele omstandigheden (een deel van) hun boterham kunnen verdienen met tunes en jingles.
(Bron teksten: “Tunes & jingles; De contractspraktijk bij herkenningsmelodieën van omroepen“)