Boordtapes Veronica naar Jingleweb

Sommige fillers stonden niet op cart, maar gewoon op een bandje.
Bandjes met lopende reclamecontracten.

11.03.2021 – We zijn heel snel blij te maken met de bandenarchieven van anderen (en kregen ze al van de TROS, de AVRO, van Felix Meurders, Hans Hogendoorn, Adje Roland en Paradijs-kapitein Ben Bode om er maar een paar te noemen). Sinds deze week horen de boordtapes van het Veronica daar ook bij. Honderden originele tapes van zendschip de ‘Norderney’. Gekregen van Jan van Dalen, een Oosterhouter met een warm radiohart, die we hier natuurlijk niet genoeg kunnen prijzen. In 1977 kocht hij alle aanwezige boordtapes op het voormalige Veronica-schip. In 1977 was dat verkocht aan Dordtenaar Jacques Mooren van Handels- en Scheepvaartbedrijf Kalkhaven BV, die er in Dordrecht een mooie attractie van wilde maken. Daar zag het gemeentebestuur niets in. Stukje bij beetje verkocht Mooren daarna de boedel. De tapes gingen voor en onwaarschijnlijk hoog bedrag naar Jan en na 45 jaar geeft hij ze zomaar weg. Er zijn honderden reclamebanden bij. Dat kwam zo: elke week kwamen de reclamebanden van lopende contracten mee in de tonnen waarin ze de programmabanden brachten. Compleet met de lijsten wanneer je de spots moest draaien. Dan konden ze dat bij storm en ontij op het schip doen. Of bij live uitzendingen. Onder de stoel van de technicus zat een groot luik. Als je dat open deed zag je de ballast in het ruim liggen. Elke week werden de verlopen reclamebanden zonder veel plichtplegingen in dat ruim geworpen: het was een grillig landschap van blauwe doosjes. En die doosjes lagen er nog in Dordrecht! Plus: de fillertjes, de dagsluiters, de ‘kleunen’, zoals ze naamloze jingles noemden, tientallen stuks. En – heel bijzonder – de rouwbanden met serieuze muziek, die werden uitgezonden toen koningin Wilhelmina op 28 november 1962 overleed. Op de foto Jan met een deel van de banden….

Originele rouw-banden, gedraaid in november 1962, toen koningin Wilhelmina overleed.

Jan van Dalen, de gulle gever, met een deel van de tapes (hij reed ze nog naar de auto ook).