Veronica grijpt terug naar oude waarden

erik de zwart roepie roepie09.01.2014 – Top Format in Haarlem werkt aan een nieuw jinglepakket voor Radio Veronica. In het custompakket – wordt gefluisterd – zal sterk worden teruggegrepen op de oude waarden van de zender. Want Veronica zakt steeds verder weg in luistercijfers. De 4,1 procent in het derde kwartaal van 2014 betekende een absoluut dieptepunt in het bestaan van de zender. Ze waren letterlijk terug op het niveau van 2004. Volgens de jinglefluisteraars komt ook het WIND-logo prominent terug in de nieuwe jingles. Dat logo zat heel sterk in het TM pakket waarmee de zender in 1976 als aspirant-omroep aan land kroop. Dat terugkijken naar de gloriejaren mag nauwelijks verbazing wekken. Erik de Zwart zwaait sinds november de scepter bij de zender en hij bracht ook de bejaarde roepie-roepie vogel al terug op Veronica. De oude nestwarmte is van harte welkom, want Veronica was de afgelopen jaren een zender die je nog het beste kon vergelijken met de maan: geen atmosfeer. Veronica was een merkje geworden, een dopje op een Colafles, dat je door willekeurig welk merk dan ook zou kunnen vervangen – want veel gevoel zat er niet achter. Business! Net als op TV: het Veronica logo komt je tegemoet, elke avond, maar het is veel geschreeuw en weinig wol. Programmaleider Niels Hoogland had op de radio ook de dj’s Rob van Someren, Erwin Peters enHalf selfie Luc van Rooij buiten de deur gegooid, alsmede oudgediende Bart van Leeuwen, de enige dj die ‘het schip’ nog had meegemaakt.  De nieuwe lichting nam nou niet bepaald een jonger luisterpubliek mee, zoals de bedoeling was. Erik de Zwart – zelf  ook gerijpt tot gpouwe ouwe – heeft trouwens veel kritiek op de huidige radiomakers die het Nederlandse volk moeten vermaken. In Adformatie zei hij vorig jaar dat veel van de dj’s van nu “tien jaar geleden niet eens door de stemtest zouden zijn gekomen”. Een devaluatie van het vak dus. Hoe ver Top Format met het maken van de jingles is? Dat is nog even gissen, want Facebook en Twitter van het jinglebedrijf zijn respectievelijk sinds oktober en december niet ververst. Vast en zeker om alle zeilen bij te kunnen zetten voor deze prestigieuze klus. Maar inmiddels blijkt dat er momenteel hard aan de jingles gewerkt, blijkens een tweet van ERIK de ZWART, en die toont zich tevreden als opdrachtgever: “Klinkt lekker, zegt hij, naast een halve selfie in de Top Format studio.