Tip van de dag: American Radio History

17.04.2013 – Je zou het als Tip van de dag kunnen beschouwen: de website American Radio History. Mooi is-tie niet. Maar inhoudelijk is-tie zeer interessant. Op de site staan alle jaarboeken en de complete jaargangen van het papieren ‘Broadcasting’ online. Compleet met een goede zoekmachine. Zoek maar eens op Tom Merriman of op TM programming of CRC. Je komt veel tegen; artikelen, advertenties, feiten en data. Het houdt wel min of meer op aan het eind van de  jaren ’80 De eerste uitgave van Broadcasting Magazine was op 15 oktober 1931, de laatste kwam uit op 30 december 19991.