Archives

Rechtszaak om naam Veronica

Veronica - 1959 - Emden 01212.02.2014 – Radio Veronica stapt woensdag 19 februari naar de rechter om oudgedienden van zeezender Veronica het verdere gebruik van de naam ‘Veronica’ te verbieden. Ze menen dat ze er tonnen schade door lijden en dat er alleen maar verwarring van komt als het Veronica van nu (met een jong publiek als target) steeds weer wordt gestoord door de oud-medewerkers met hun plaatjes, hun jingles, hun foto’s, uitzendingen en verhalen uit het tijdvak tussen 1960 en 1974.  Het Veronica van nu is een dochteronderneming van de Sky Radio Group – en daar heersen uiteraard de wetten van het grote geld. Veronica en Sky richtten samen de ‘BV Veronica Merken’  op, de medewerkers ervan springen als een bok op de haverkist zodra ze denken dat er inbreuken op het merk dreigen. Het is hen al jaren een doorn in het oog in de kantoren te Naarden dat de oud-medewerkers van het schip op de site norderney.nl zo hun Veronica - 1963 - Joost 001verleden koesteren, en dat je daar veelvuldig de naam ‘Veronica’  kunt lezen en horen. Dat levert veel verwarring op, meent het Merkenbureau in de dagvaarding. Dat kun je alleen al zien aan Google Analytics, waarin wordt aangegeven dat 12,5 procent van alle bezoekers op norderney.nl is beland na het intikken van de naam ‘Radio Veronica’.  (Acht op de negen dus niet). De zaak dient woensdag om 11 uur bij de bestuursrechter. Het is grappig om te zien hoe Sky/Veronica FM zichzelf behoorlijk tegenspreken in de dagvaarding. Ze betogen namelijk dat er volkomen gescheiden publieken zijn: Veronica FM richt zich op een jong publiek. “En de nostalgie website richt zich op een publiek dat Veronica uit de beginjaren bewust heeft meegemaakt. Dat publiek is goeddeels bejaard”. Dat bijt elkaar niet, zou je zeggen. Maar verderop betogen ze juist weer dat luisteraars ‘afstemmen op het radiostation van Norderney c.s. in de verwachting dat het door Veronica wordt gedreven waardoor er minder luisteraars voor Veronica zelf overblijven, waardoor Veronica door het mislopen van bezoekers zelf minder inkomsten door reclame (zou kunnen) genereren.” Volgens de argumentatietheorie kan zo’n stelling niet kloppen, het is altijd van tweeën één.

Veronica - 1960 - Zinken 001Eigenlijk wil Veronica FM twee ton zien aan schadevergoeding. Ze becijferen dat ze ongeveer één procent per jaar schade lijden ‘op de waarde van het merk’ door deze nare kapers op de kust. Zelf schatten ze de totale waarde van de naam ‘Veronica’ op 20,4 miljoen, ofwel het bedrag dat ze voor een licensieperiode van 6 jaar moeten neertellen voor hun etherfrequentie op 103 FM. Eigenlijk zouden Veronica en Sky het ‘in de rede’ vinden als ze 10.000 euro per jaar zouden vangen voor hun toestemming om als nostalgisch kanaal de naam als Veronica teVeronica - 1965 - Lustrum 011 mogen voeren. Maar dat staat niet bij de eisen in de dagvaarding zelf: die worden beperkt tot eenmaal een eis van 15.000 euro, als een soort waarschuwing.  Bij de oudgedienden wordt met boosheid gekeken naar de dagvaarding. Ze vinden als erflaters van de zeezender, dat zij tussen 1960 en 1974 de kiel hebben gelegd voor de populariteit van de zender,  waarop het huidige Veronica nog steeds drijft. “We hebben de naam destijds in ‘74 met toestemming én handtekening van onze directeur Bull Verweij meegekregen, toen de uitzendingen op 31 augustus stopten”, stellen Ad Bouman en Juul Geleick van de stichting.  “Veronica heeft de naam pas in 1987 als merk vastgelegd, toen ze al zes of zeven jaar omroep waren.” Dat er überhaupt een eigenaar van de naam bestaat valt te Veronica - 1961 - Sticker 001betwisten,denken ze zelf. “De naam Veronica werd in 1960 gebaseerd op het zwarte schaap Veronica uit de gedichtjes van Annie M.G. Schmidt. In de ogen van de omroepen waren wij ook ‘n zwart schaap. De directie heeft destijds ook al eens gekeken of de naam voor de zeezender te registreren was, maar dat kon toen kennelijk niet, anders hadden ze het gedaan.”  Juul zegt: “We krijgen hetzelfde gevoel als dat we in de jaren 60 en 70 hadden, altijd maar vechten voor het bestaan, ook 50 jaar jaar later is dat dus niet veranderd! En nu worden we gedaagd door ons “eigen kind”. We hebben het gevoel dat onze geschiedenis ons op Veronica-in-1964-first-week-at-sea-from-the-ship-MV-Norderney1deze manier ontnomen wordt”.  De grimmigheid klinkt ook bij Willem van Kooten door in de aflevering van de Reunie van 23 februari bij de KRO, waarbij de radiomakers met z’n allen terugkijken. In de jaren negentig probeerde Veronica omwille van de verwarring trouwens al de naam ‘Veronica’ zwart over te laten schilderen op de zijkant  van het zendschip.  Dat was toen vergeefs, en gelukkig maar, het zou wel wat al te mal zijn om je eigen geschiedenis weg te kalken. Zo moffelde Stalin ook Trotski weg, toen-ie in de USSR in ongenade was gevallen. De dreiging van de rechtszaak speelt al enkele jaren. In eerder sommaties werd ook de eis neergelegd dat TV192 ook maar eens flink moet dimmen. Daar staat nu geen letter over in. Ook het Genootschap Radiojingles kwam er in voor: het uitbrengen van de CD met Veronica-pakketten in samenwerking met de Stichting Norderney werd ook als een bewijs aangevoerd dat men zich aan de naam Veronica vergreep. Dat hebben ze niet meer opgenomen in de dagvaarding van nu. Jammer, jammer.