Category Archives: Koninklijke Bibliotheek

Archief met berichten ANP Radionieuwsdienst

28.05.2013 – Dat digitalisering (meestal) een zegen voor de mensheid is, hebben we op deze plaats al enkele malen gememoreerd. Die zegening uit zich in veel verrassende vormen. Op Jingleweb hebben we tot nu toe nog geen melding gemaakt van het archief van de ANP Radionieuwsdienst. Dat is enkele jaren geleden ingelijfd, gedigitaliseerd en online gezet door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, de KB.
We citeren (deels) uit een webpagina van de KB: Bij een verhuizing in Hilversum in 1993 werd een villa leeggehaald waar ooit de Radionieuwsdienst ANP was gevestigd. In de kelder van dit pand bevond zich een reusachtige hoeveelheid uitgetypte teksten van radionieuwsbulletins. Het materiaal werd na overleg met het ANP ondergebracht in het depot van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waar het tot 2006 in zo’n 750 verhuisdozen bewaard is gebleven. Op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek is eind 2006 besloten om het historische materiaal te digitaliseren en online beschikbaar te stellen. Het project is gefinancierd door het Geheugen van Nederland en de KB.Het ANP Radionieuwsdienst-archief omvat ongeveer 1,8 miljoen losse vellen met uitgetype teksten van bulletins. Het materiaal dateert van 1937 het jaar waarin de nieuwsbulletins voor het eerst op de Nederlandse radio te beluisteren waren tot 1989 het jaar waarin de ANP-bulletins voor het eerst digitaal werden opgesteld. Materiaal uit het begin van de jaren 40, de Tweede Wereldoorlog, ligt bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam en bij het ANP. Het materiaal uit de eerste naoorlogse jaren vertoont grote lacunes, maar voor de overige periode is het materiaal nagenoeg compleet. (Einde gedeeltelijke citaat.)
Voor onderzoek naar radio- en TV-ontwikkelingen is het archief zeer bruikbaar. En zelfs voor Jingleweb en haar lezers vallen er leuke feitjes te halen. Luister maar eens naar een promo van zeezender Radio Noordzee uit 1974. Daarin is een nieuwslezer te horen, die over de aanstaande sluiting van de zeezenders bericht. Met 20 seconden zoeken kom je in het digitale archief van de KB dit bericht tegen. Leuk om mee te lezen. Tik maar eens een paar andere trefwoorden in, je zult zien dat het archief van de ANP Nieuwsdienstberichten veel moois in zich herbergt.